Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Home Banner.

คำตอบในทุกการเดินทางที่ดีของคุณ

“เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเพื่อนำสิ่งดีๆให้สังคม เพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผ่านองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลองค์กร

บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด (JBE) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นและบริษัทสัญชาติไทย คือ บริษัท เจเอสอาร์ คอร์ปอเรชั่น (JSR) และบริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด (BST) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 เพื่อสร้างโรงงานผลิตยางสังเคราะห์ S-SBR (Solution Polymerization Styrene-Butadiene Rubber) แห่งแรกในประเทศไทย ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ด้วยกำลังการผลิต 120,000 ตันต่อปี  ซึ่งJBE สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ S-SBR นี้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบของยางประหยัดน้ำมันและมีประสิทธิภาพสูงให้กลุ่มลูกค้าทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจของเรา

บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด (JBE) คิดค้นนวัตกรรมยางสังเคราะห์ S-SBR ซึ่งเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ส่วนใหญ่นำมาใช้ในการผลิตยางล้อรถยนต์ เทคโนโลยีการผลิต S-SBR ได้รับการยอมรับในวงการอุตสาหกรรมการผลิตระดับโลกว่า มีความสมบูรณ์แบบที่สุดในการนำมาใช้ผลิตยางสังเคราะห์เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตยางล้อรถยนต์ประเภทประหยัดพลังงานที่มีสมรรถนะสูง (Fuel-efficient high performance tires) โดยยางล้อรถยนต์ดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติด้านความต้านทานการหมุนที่ต่ำ (low rolling resistance) และมีค่าการยึดเกาะถนนที่สูง (high wet grip) ซึ่งยางสังเคราะห์ S-SBR สามารถตอบสนองคุณสมบัติทั้งสองข้อได้เป็นอย่างดียิ่ง และยังไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสมรรถนะด้านอื่นๆ ของยาง อีกทั้งสามารถควบคุมมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมได้ดี


ผลิตภัณท์ของเรา

หลักการปฏิบัติของเรา

เราร่วมแรงร่วมใจ

ทำทุกวันให้เป็นวันที่ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับทุกๆคน

หลักบริหารความปลอดภัย

  1. เราสามารถป้องกันความเสี่ยงในทุกกระบวนการทำงาน และการบาดเจ็บ / อุบัติเหตุ มิให้เกิดขึ้นได้            
  2. ผู้บริหารให้คำมั่น และมีความรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย
  3. มาตรฐานความปลอดภัยไม่สามารถต่อรองได้การตรวจความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องทำ                          
  4. การตรวจความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องทำ    
  5. การมีส่วนร่วม และความมีวินัยของทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ                              
  6. การอบรมให้ทำงานอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ        
  7. การทำงานอย่างปลอดภัยถือเป็นเงื่อนไขของสภาพการจ้างงาน
  8. ทุก ๆ คนในพื้นที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
  9. เราจะรณรงค์เรื่องความปลอดภัยนอกเวลางาน        
  10. ปัญหาข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยที่ตรวจพบต้องได้รับการแก้ไขทันที.

All incidents can be prevented.

All leaders commit to accountable for safety.

Safety Standards cannot be compromised.

Everyone involvement and discipline are essential.

ร่วมงานกับJBE

“JBE มีความภาคภูมิใจในพันธกิจองค์กรของเราที่ว่า”

เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า เพื่อนำสิ่งดีๆให้สังคม เพื่อนมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ผ่านองค์กรแห่งความเป็นเลิศ” ซึ่งเราได้ยึดถือปฏิบัติกันอย่างมุ่งมั่น เพื่อมุ่งสู่การเติบโต และความสำเร็จอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อตอบรับกับธุรกิจที่กำลังเติบโต และการขยายงานเพิ่มเติม ทาง JBE ต้องการบุคลากรจำนวนมากเพื่อร่วมงานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนไปพร้อมกับเรา ในตำแหน่งงานในส่วนงานต่างๆทั้งในส่วนสำนักงานใหญ่ย่านสาทร กรุงเทพฯ และส่วนโรงงาน ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

เราจึงขอเชิญท่านที่สนใจต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้าง “คุณค่า” ให้กับสังคม เพื่อนมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ในทุกกิจกรรมการทำงานได้เข้ามาแบ่งปันความรู้สึกดีๆร่วมกันที่ JBE – องค์กรแห่งความเป็นเลิศ”


ดูทั้งหมด